International Karate Organisation Kyokushin Kai Kan Tezuka Group

Toru Tezuka urodził się 2 marca 1942 w Tokio, Japonia. Toru Tezuka po raz pierwszy spotkał Mas Oyamę w 1960 roku, jednak jego uczniem został dopiero w roku 1973. Kiedy Sosai polecił mu uczestniczyć w walnych zebraniach, Toru Tezuka także połączył się z Kyokushin Kaikan jako członek komisji Organizacji.

W 1974 Toru Tezuka założył pierwsze dojo w Chiba według reguł Sosai Oyamy i rozpoczął nauczanie. Toru Tezuka otrzymał tytuł Shodana od Mas Oyamy w sierpniu 1976. Zorganizował pierwszy turniej w Chiba w 1979. Wielu utalentowanych zawodników uczestniczyło w tym turnieju, włączając w to Matsui, ucznia w dojo Tezuki. Matsui studiował z Toru Tezuka przez 13 lat. W ciągu następnych lat Toru Tezuka został Shihanem w Kyokushin KaiKan, założył 12 dojo w Prefekturze Chiba i zorganizował 10 turniejów w Chiba. Po nagłej śmierci Sosai Oyamy 26 kwietnia 1994 organizacja Kyokushin KaiKan weszła w stan chaosu w Japonii i na całym świecie. Mas Oyama nie pozostawił testamentu ani oficjalnych instrukcji dotyczących swego następcy jako przywódcy organizacji, a trwające spory i podziały wewnątrz organizacji wielce utrudniały działalność starszym Shihanom w Japonii. Po kilku latach konsultacji, rada starszych Shihanów w Japonii postanowiła wybrać Toru Tezukę przywódcą Międzynarodowej Organizacji Kyokushinkai Karate i poprosiła go, by kontynuował pracę Sosai. Uważano, że Shihan Tezuka był najbardziej reprezentatywny w tym, czym oni chcieli, żeby Międzynarodowa Organizacja Karate się stała. Toru Tezuka był mądrym człowiekiem, bardzo szczerym i uczciwym, i to on był najbliższym przyjacielem Mas Oyamy przez ponad 30 lat. Wielce teraz szanowany biznesmen i wpływowy człowiek w Japonii, Toru Tezuka był bezstronny i rozumiał trendy, które pozwoliłyby rozwijać na świecie Kyokushinkai Karate w duchu Sosai, bez odchyleń od jego zasadniczej misji.

Niestety wkrótce po rozpoczęciu swego mandatu w Organizacji Toru Tezuka został hospitalizowany na kilka miesięcy. Kiedy powrócił, jeden z jego członków przejął samowolnie organizację. I znowu zamieszanie ogarnęło IKO, która wkrótce podzieliła się na 3 grupy: IKO 1, IKO2 i IKO3, pod samozwańczymi liderami. Każda z tych grup przyjęła odmienny kierunek w stosunku do pierwotnych nauk i filozofii Sosai Mas Oyamy. W tym bałaganie Toru Tezuka nie próbował walczyć o władzę nad podzieloną na frakcje IKO. On rozsądnie odsunął się od tych powaśnionych organizacji i kontynuował to, co Mas Oyama kazał mu robić.

W roku 2000 Toru Tezuka został wybrany światowym reprezentantem IKO Kyokushin Kai Kan uzyskując władzę przyjmowania wysokich światowych przedstawicieli do IKO Kyokushin Kaikan Tezuka Group. Dla Kancho Tezuka, jak również dla jego członków, zasady Bushido, "Gi", "Yu", "Jin", "Rei", "Makoto", "Meiyo" i "Chugi" tworzą styl życia, który daje najwyższą wartość szacunkowi i czyni go pierwszą powinnością karateki.

Dzisiaj Toru Tezuka bezwzględnie wykonuje międzynarodową misję, której celem jest skupianie i jednoczenie karateków Kyokushinkai na całym świecie w prawdziwym duchu nauk Mas Oyamy. On podróżuje po świecie i kontynuuje budowanie organizacji KyokushinKai zgodnie z prawdziwymi zasadami Mas Oyamy.

Historia Dan:
1976 1-szy Dan od Mas Oyamy
1980 2-gi Dan od Mas Oyamy
1982 3-ci Dan od Mas Oyamy
1985 4-ty Dan od Mas Oyamy
1989 5-ty Dan od Mas Oyamy
1995 6-ty Dan
1997 7-ty Dan
2000 8-ty Dan
2007 9-ty Dan

"International Karate Organization Tezuka Group promuje nauczanie Kyokushin Karate wśród poważanych mężczyzn i kobiet na całym świecie. Jest ono nauczane w duchu pokory, szacunku, grzeczności, braku przemocy zgodnie z wielkimi zasadami nakreślonymi przez Mas Oyamę, założyciela Kyokushin Karate."

źródło: www.kyokushin-tezuka.com